Ochrona Przyrody

Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew na terenie cmentarza może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Cmentarza oraz Urzędu Ochrony Środowiska, zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

Za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia wymierzane są administracyjne kary pieniężne (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Podanie o wycięcie drzewa