Rodzaje grobów

- Groby tradycyjne ziemne i murowane ( pochówek tradycyjny – trumna)
- Groby urnowe ziemne i murowane
- kolumbaria (urny)