Korzystanie z Wody

Na terenie Cmentarza Wolskiego jest sieć ujęć wodnych (kranów). Zarząd Cmentarza informuje, że woda może być wykorzystywana wyłącznie do użytku gospodarczego (podlewania, mycia nagrobków itp.) . Woda nie nadaje się do spożycia.
Ujęcia wodne są wyłączane jesienią ( koniec października lub na początku listopada)w zależności od prognozowanych spadkach temperatury poniżej 0 C i włączane na wiosnę (kwiecień).

Mapa ujęć wodnych na Cmentarzu Wolskim