Informacja dla firm kamieniarskich

W celu uzyskania zezwolenia na prace kamieniarskie, deklaracja z zakresem prac musi być złożona przez zakład kamieniarski, przynajmniej 3 dni wcześniej. Pomnik nie może być większy niż: długość 2,50 m, szerokość 1,10m, wysokość 1,50m. Po uzyskaniu zgody w Zarządzie Cmentarza, zakład kamieniarski wykupuje przepustkę w dniu wjazdu oraz wpłaca kaucję.


Prace mogą być wykonywane od godz. 8.00 do godz. 14.30.


- Upoważnienie dla zakładu kamieniarskiego

- Deklaracja o pomniku