Groby

Uprzejmie informujemy, że groby ziemne nie opłacone, po upływie 20 lat od ostatniego pochowania bądź ostatniej opłaty będą likwidowane i wykorzystane do ponownych pochówków.

Prace murarskie przy grobie mogą być wykonywane przez firmy zewnętrzne, posiadające specjalistyczne uprawnienia określone w RMI z 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Prace murarskie mogą być zlecane tylko przez osoby uprawnione do grobu.

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.